GEPG PAYMENTS VIA MOBILE NETWORKS

ANNUAL FEE PAYMENT GUIDELINE THROUGH MIS

 

 MAELEKEZO KWA KISWAHILI

1. Kupitia Benki: Fika tawi lolote au wakala wa benki ya NMB, CRDB, NBC. na Namba ya kumbukumbu (Control Number) xxxxxxxxxxxxxxx (Usijaze fomu ya kuweka hela)

 

2. Kupitia Mitandao ya Simu 
• Ingia kwenye menyu ya mtandao husika 
• Chagua 4 (Lipa Bili) 
• Chagua 5 (Malipo ya Serikali Ingiza (Control Number)xxxxxxxxxxxx kama namba ya kumbukumbu

Halfu weka kiasi unacholipa

Mwisho namba ya siri

 

PROCEDURE IN ENGLISH

How To Pay:

1. Via Bank: Visit any branch or bank agent of NMB, CRDB, NBC. With Control Numberxxxxxxxxxxxx (Dont fill the Deposite Form)


2. Via Mobile Network Operators (MNO):
• Enter to the respective USSD Menu of MNO
• Select 4 (Make Payments)
• Select 5 (Government Payments) Enter  the control number xxxxxxxxxxxxx as reference number

Then amount

Lastly PIN (Password)

 

ANNUAL FEE PAYMENT GUIDELINE THROUGH MIS